EFELERİMİZ
08 Haziran 2013 Cumartesi Saat 09:24
EFELERİMİZ

   1960’lı yıllar,hele hele 1950’li yıllar öncesi Anadolu’da Efelik meşhurdu.Hepimiz biliriz ki bu konuda Aydın ve Yöresi’nin Anadolu’da ayrı bir yeri vardır.Bunların bazıları uğradıkları haksızlık nedeniyle isyan edip dağa çıkmış,zamanla bunu daha ileri götürüp çevresine topladığı aveneleri ile yanlış işlerde de bulunmuşlardır.Bunların geneli gözü pek ve gözü karadır.Haksızlıklara dayanamama huyları vardır.Bu efeleri zaman zaman kurnaz kişilerinde kullandığı olmuştur.Bazıları da çevresindeki mazlumlara sahip çıkarak sevap kazanmışlardır.

   Ayrıca bu efelerin çoğu İstiklâl Harbi gibi Türkiye’nin zor günlerinde önemli mücadelelerde ön planda olarak faydalı hizmetlerde bulunmuşlardır. Malum olduğu üzere savaş yılları gözü kara insanların çok daha ihtiyaç hissedildiği durumlardır. Bileği ve yüreği pek bu efelerimize ne yazık ki İstiklâl Harbi sonrası sahip çıkılamamıştır. Çerkez Ethem diye bir kahraman var ki bu konuya önemli bir örnektir. Efeler içinde yakılan türkülerde eksik değildir.Efelerin oynamasında da bir asalet vardır.

   Şahsı için değil, memleketi için kellesini koltuğuna alıp faydalı işler vesile olan Akörenli Efelerimizin başında beklide Macar lakaplı Mehmet Diri gelir.Yaşlılarımız daha iyi bilir ki Akören susuzluktan biçare kaldığı 1950’li yıllarda dönemin Milletvekili A.Rıza Ercan ve Belediye Başkanı Hüseyin Özkanoğlu ile çevresindekiler Çukurçimen’den suyu Akören’e getirilmesi için her türlü resmi prosedürleri takip ederken Macar Efe’de (Mehmet Diri) gerekli zamanlarda mangal yüreğini ve bileğini ortaya koyarak suyun Akören’e getirilmesine vesile olanların başında gelir.

   Geçmişte kalanlarda Emiroğlu Mustafa,Çabıtık Efe,Avdanlı Mustafa,Şippenlerin Efe,Horazın İsmail,Orman askerlerinin silâhını alma cesaretini gösteren Apanların Ecinli Seyit,Arıcıların İsmail,Köse Dayı lakaplı Sazlıoğlanın M.Ali Sezgin,Delioğlanın Mustafa (Ayhan),Koreli,Memiş Efe (Ersoy) ve Guldurali bu konunun hatırlanabilenleri Tabiî ki efelik olunca Yüğ Sarnıcına attıkları leş ile öğünen Burunsuzun Selahattin Efe’yi de unutmak mümkün değil.

   Geçmiş Akören’i şöyle bir dolaşıp rahmetlileri hatırlayalım dedik.

Memiş Efe (Ersoy),Kara Murat

Mehemt Diri (Macar Efe)

Selâhattin Efe

Selâhattin Efe ve ailesi